Muutostyön hakemuslomake

Huoneisto

Omistaja

Muutostyö

Rak.tekniset työt

LVI-työt

Sähkötyöt

Vesieristys

Aikataulu

Muutostyön ilmoitus

Ilmoitusvelvollisuus koskee lähes kaikkia muita osakkaan suorittamia töitä paitsi maalaus- ja tapetointitöitä. Muutostyöselvityksen pitää olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä/hallitus pystyy kuvauksen perusteella arvioimaan toteutettavan työn vaikutuksia yhtiön tai toisen osakkaan kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksiin, kiinteistön tai huoneiston osaan, huoneiston käyttämiseen tai kiinteistön ulkonäköön.

Ilmoita muutostyöstä ja hanki tarvittavat luvat

Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä esim. suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla. Mikäli muutostyöstä ei ole ilmoitettu taloyhtiölle tai annettu taloyhtiölle mahdollisuutta valvoa työtä, niin vastuu kaikista myöhemmin ilmenevistä vaurioista on osakkaalla. Osakkaan pitää selvittää, vaatiiko muutostyö mahdollisesti myös rakennusviranomaisten luvan.

Muutostyön hakija on sitoutunut kustantamaan kaikki muutostyöhankkeesta aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset. Taloyhtiöllä on tarvittaessa oikeus käyttää valvontaan asiantuntijaa muutostyön hakijan kustannuksella. Yhtiön mahdollisesti suorittama valvonta ei kuitenkaan siirrä osakkaan vastuuta työn hyvän rakennustavan mukaisuudesta osakkaalta yhtiölle.

Sovi tarkastusajankohdasta ajoissa

Isännöitsijälle on varattava aika mahdollisiin tarkistuksiin: esimerkiksi kylpyhuoneen vesieristyksen tarkastusajankohdasta on sovittava 3–4 päivää aikaisemmin tarkastusajankohtaa. Vesieristystä ei saa peittää laatoituksella ennen kuin taloyhtiön edustaja on käynyt tarkistamassa työn. Vesieristetyöt saa taloyhtiössä suorittaa ainoastaan VTT:n vesieristyssertifikaatin omaava henkilö.

Rakennustyöt työaikana ja vesikatkot sopimuksen mukaan

Rakennustöiden suorittaminen tulee tapahtua pääasiassa normaalina työaikana, tarkoittaen klo 8.00–17.00 välistä aikaa. Remontteihin liittyvistä vesikatkoista on sovittava kiinteistöhuollon tai taloyhtiön edustajan kanssa. Osakkaan on myös ilmoitettava vesikatkosta taloyhtiön asukkaille vähintään 2 päivää ennen katkosta.

Toimita remonttijätteet kaatopaikalle

Taloyhtiön roskalaatikkoihin ei missään tapauksessa saa viedä remonttijätettä, vaan remontin teettäjän on vietävä ne omalla kustannuksellaan esim. kaatopaikalle. Remonttitarvikkeita yms. ei saa varastoida taloyhtiön yleisiin tiloihin tai pihamaalle. Remonttitarvikkeiden yms. kuljetus on järjestettävä siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa muille asukkaille.

Suojaa porrashuone vauriolta

Porrashuoneiden lattia ja hissi on suojattava siten, ettei mahdollisista remonttitarveaineiden yms. kuljettamisista synny vaurioita. Jos vaurioita kuitenkin syntyy, on asiasta ilmoitettava isännöitsijälle ja osakkaan on kustannettava vaurioiden korjaus taloyhtiölle. Remonttien yhteydessä porrashuone yms. on siivottava päivittäin remontista tulevasta pölystä tai muista jätteistä.