Muutostyöoikeus

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden.

Tästä muutostyöoikeudesta säädetään asunto-osakeyhtiölain 77 §:ssä.

Siinä määritellään osakkeenomistajan mahdollisuudet tehdä muutoksia ja rakentaa lisää niissä tiloissa, joihin hänellä on hallintaoikeus. Muutostoimenpiteen kohteena voivat olla paitsi itse huoneisto myös muut tilat, joiden hallintaan hänen osakkeensa yhtiöjärjestyksen mukaan tuottavat oikeuden kuten erilaiset varastotilat ja määrätty piha-alue. Muutosten tekemiseen on säännöksessä rinnastettu myös lisärakentaminen. Huoneiston ulkopuolella tehtävät muutokset, esimerkiksi parvekemuutokset edellyttävät aina yhtiöltä saatavaa lupaa.

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Ensisijaisesti muutoksia saa siis tehdä osakkeenomistajan hallitsemassa huoneistossa. Niinpä muutokset ovat mahdollisia niin kauan kuin ne kohdistuvat huoneiston sisätiloihin. Heti jos muutos ulottuu osittainkin huoneistoa rajoittavien seinien ulkopuolelle, osakkaalla ei ole oikeutta muutostöiden tekemiseen. Tällöin yhtiön harkinnasta riippuu, halutaanko osakkaalle antaa lupa muutokseen vai ei.

Muutostyötä koskevan säännöksen mukaisesti osakkeenomistajalla on yleensä oikeus toteuttaa haluamiaan muutoksia hallitsemissaan tiloissa. Jos aiottu toimenpide kuitenkin on sellainen, että se voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, työhön on ennen siihen ryhtymistä saatava yhtiön tai vastaavasti asianomaisen osakkeenomistajan suostumus. Yhtiön suostumuksesta voi päättää hallitus, mutta hallitus voi myös siirtää asian päättämisen yhtiökokoukselle.

Vedeneristys

Taloyhtiöiden yleensä asettamat ehdot vedeneristyksen kustantamiseen osakkaan aloitteesta tehtävässä kylpyhuoneremontissa:

  • Ennen töiden aloittamista on ilmoitettava isännöitsijälle kirjallisesti vedeneristyksen suorittavan tekijän tiedot ja sertifikaatin numero. Työssä on käytettävä siis märkätilasertifikaatin omaavaa urakoitsijaa.
  • Ilmoitus vedeneristyksen valmistumisesta tulee tehdä mahdollisimman pian. Ilmoitus viimeistään kuitenkin 1–2 arkipäivää ennen laatoituksen aloittamista, jotta isännöitsijälle jää aikaa käydä toteamassa ja valokuvaamassa vedeneristys arkistointia varten.
  • Taloyhtiölle on toimitettava allekirjoitettu märkätila-asentajan työkohdepäiväkirja viimeistään laskun yhteydessä, josta ilmenee kohteen tiedot, asennusaikaväli, käytetyt materiaalit, materiaali menekki, tekijän tiedot ja sertifikaatin numero.

Huom! Ainoastaan silloin, kun nämä ehdot on kaikilta osin täytetty, taloyhtiö kustantaa vedeneristyksen osuuden osakkaan aloitteesta tehtävässä kylpyhuoneremontissa. Mikäli märkätila-asentajan työkohdepäiväkirja jää toimittamatta tai vedeneristystä ei ole valokuvattu, taloyhtiö ei hyväksy vedeneristyksestä osoitettua laskua ja se jää osakkaan kustannusvastuulle.

Tavallisesti vedeneristyksen kustannus aineineen ja töineen on kohteen pinta-alasta riippuen 500–1000 euroa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!